ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  

08/01/2020

268

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th