ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายห้วยสีเสียดเหนือ  บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

23/12/2019

253

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th