ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร   สายฟากภู หมู่ที่ ๔  บ้านห้วยสีดา  ตำบลหาดทรายขาว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  

20/12/2019

240

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th