ประชามัพนธ์โครงการชิมช็อปใช้


ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ"ชิมช็อปใช้"

07/10/2019

262

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th