โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวันปีใหม่ไทยประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดธรรมมาสามัคคี บ้านหาดทรายขาว หมู่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


โครงการสืบสานประเพณีแห่พระในวันปีใหม่ไทยประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดธรรมมาสามัคคี บ้านหาดทรายขาว หมู่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

02/04/2019

378

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th