ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังยดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.98-007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังยดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.98-007  สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

14/12/2018

354

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th