รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1)


รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561  (สขร.1)

01/02/2018

531

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th