โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 3 ลูก + เหล็ก จำนวน 1 ชุด


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 3 ลูก + เหล็ก จำนวน 1 ชุด

19/09/2018

576

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th