ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4376 เลย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4376 เลย  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/2021

12

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th