ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดฟิล์มกระจกห้องกองช่างและห้องคลัง ตามโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่างและกองคลัง อบต.หาดทรายขาว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดฟิล์มกระจกห้องกองช่างและห้องคลัง  ตามโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่างและกองคลัง อบต.หาดทรายขาว พร้อมอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/09/2021

36

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th