ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  11  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/08/2021

42

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th