ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/08/2021

41

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th