ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี 2564


ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี 2564

21/07/2021

92

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th