คำขวัญ


คำขวัญ

ตำบลหาดทรายขาว เมืองเก่าสาระแพ

ล่องแพเกาะแก่ง  ลำน้ำเลย

ชมเชยผลิตผล ถ่านสีทอง

สินค้านำร่อง อ้อย มัน ยาง

 

26/10/2016

369

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th