รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ตุลาคม 2562  - 31  มีนาคม  2563

24/06/2020

332

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th