ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 สายฟากภู บ้านห้วยสีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 สายฟากภู บ้านห้วยสีดา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/05/2020

228

ดูครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0823

เว็บไซต์ : http://www.hadsaikao.go.th